Immunogenicity and safety of hepatitis E vaccine in healthy hepatitis B surface antigen positive adults.
Ting Wu; Shou-Jie Huang; Feng-Cai Zhu; Xue-Feng Zhang; Xing Ai; Qiang Yan; Zhong-Ze Wang; Chang-Lin Yang; Han-Min Jiang; Xiao-Hui Liu; Meng Guo; Hai-Lian Du; Mun-Hon Ng; Jun Zhang; Ning-Shao Xia; Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2013, vol. 9, issue 11, p 2474, ISSN 21645515. ISBN 21645515.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef