An ALS-associated mutation affecting TDP-43 enhances protein aggregation, fibril formation and neurotoxicity.
Weirui Guo; Yanbo Chen; Xiaohong Zhou; Kar, Amar; Ray, Payal; Xiaoping Chen; Rao, Elizabeth J.; Mengxue Yang; Haihong Ye; Li Zhu; Jianghong Liu; Meng Xu; Yanlian Yang; Chen Wang; David Zhang; Bigio, Eileen H.; Mesulam, Marsel; Yan Shen; Qi Xu; Kazuo Fushimi; Nature Structural & Molecular Biology, 2011, vol. 18, issue 7, p 822, ISSN 15459993. ISBN 15459993.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef