Risk Factors for Severe Illness with 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Virus Infection in China.
Hongjie Yu; Zijian Feng; Uyeki, Timothy M.; Qiaohong Liao; Lei Zhou; Luzhao Feng; Min Ye; Nijuan Xiang; Yang Huai; Yuan Yuan; Hui Jiang; Yingdong Zheng; Gargiullo, Paul; Zhibin Peng; Yunxia Feng; Jiandong Zheng; Cuiling Xu; Yanping Zhang; Yuelong Shu; Zhancheng Gao; Clinical Infectious Diseases, 2011, vol. 52, issue 4, p 457, ISSN 10584838. ISBN 15376591.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef