Prevalence and associated risk factors of allergic rhinitis in preschool children in Beijing.
Zhang, Ya-Mei; Zhang, Jie; Liu, Shi-Lin; Zhang, Xing; Yang, Su-Na; Gao, Juan; Zhao, Jing; Chen, Hui; Chen, Xin-Xin; Sun, Feng-Xin; Shen, Liang; Wang, De-Yun; Laryngoscope, 2013, vol. 123, issue 1, p 28, ISSN 0023852x. ISBN 15314995.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef