Disrupted small-world networks in schizophrenia.
Yong Liu; Meng Liang; Yuan Zhou; Yong He; Yihui Hao; Ming Song; Chunshui Yu; Haihong Liu; Zhening Liu; Tianzi Jiang; Brain: A Journal of Neurology, 2008, vol. 131, issue 4, p 945, ISSN 00068950. ISBN 14602156.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef