Gp78, an ER associated E3, promotes SOD1 and ataxin-3 degradation.
Ying, Zheng; Wang, Hongfeng; Fan, Huadong; Zhu, Xiaodong; Zhou, Jiawei; Fei, Erkang; Wang, Guanghui; Human Molecular Genetics, 2009, vol. 18, issue 22, p 4268, ISSN 09646906. ISBN 14602083.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef