Gemcitabine-based combination regimen in patients with peripheral T-cell lymphoma.
Dong, Mei; He, Xiao-hui; Liu, Peng; Qin, Yan; Yang, Jian-liang; Zhou, Sheng-yu; Yang, Sheng; Zhang, Chang-gong; Gui, Lin; Zhou, Li-qiang; Shi, Yuan-kai; Medical Oncology, 2013, vol. 30, issue 1, p 1, ISSN 13570560. ISBN 13570560.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef