Folic acid supplementation and cancer risk: A meta-analysis of randomized controlled trials.
Qin, Xianhui; Cui, Yimin; Shen, Lin; Sun, Ningling; Zhang, Yan; Li, Jianping; Xu, Xin; Wang, Binyan; Xu, Xiping; Huo, Yong; Wang, Xiaobin; International Journal of Cancer, 2013, vol. 133, issue 5, p 1033, ISSN 00207136. ISBN 10970215.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef