A Draft Sequence for the Growth of the Domesticated Silkworm (Bombyx mori).
Xia, Qingyou; Zhou, Zeyang; Lu, Cheng; Cheng, Daojun; Dai, Fangyin; Li, Bin; Zhao, Ping; Zha, Xingfu; Cheng, Tingcai; Chai, Chunli; Pan, Cuoqing; Xu, Jinshan; Liu, Chun; Lin, Ying; Qian, Jifeng; Hou, Yong; Wu, Zhengli; Li, Guanrong; Pan, Minhui; Li, Chunfeng; Science, 2004, vol. 306, issue 5703, p 1937, ISSN 00368075. ISBN 10959203.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef