Whole genome association study of rheumatoid arthritis using 27 039 microsatellites.
Tamiya, Gen; Shinya, Minori; Imanishi, Tadashi; Ikuta, Tomoki; Makino, Satoshi; Okamoto, Koichi; Furugaki, Koh; Matsumoto, Toshiko; Mano, Shuhei; Ando, Satoshi; Nozaki, Yasuyuki; Yukawa, Wataru; Nakashige, Ryo; Yamaguchi, Daisuke; Ishibashi, Hideo; Yonekura, Manabu; Nakami, Yuu; Takayama, Seiken; Endo, Takaho; Saruwatari, Takuya; Human Molecular Genetics, 2005, vol. 14, issue 16, p 2305, ISSN 09646906. ISBN 09646906.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef