H5N1 Hybrid Viruses Bearing 2009/H1N1 Virus Genes Transmit in Guinea Pigs by Respiratory Droplet.
Ying Zhang; Qianyi Zhang; Huihui Kong; Yongping Jiang; Yuwei Gao; Guohua Deng; Jianzhong Shi; Guobin Tian; Liling Liu; Jinxiong Liu; Yuntao Guan; Zhigao Bu; Hualan Chen; Science, 2013, vol. 340, issue 6139, p 1459, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef