Sirt5 Is a NAD-Dependent Protein Lysine Demalonylase and Desuccinylase.
Jintang Du; Yeyun Zhou; Xiaoyang Su; Jiu Jiu Yu; Saba Khan; Hong Jiang; Jungwoo Kim; Jimin Woo; Jun Huyn Kim; Choi, Brian Hyun; Bin He; Wei Chen; Sheng Zhang; Cerione, Richard A.; Auwerx, Johan; Quan Hao; Hening Lin; Science, 2011, vol. 334, issue 6057, p 806, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef