Arsenic Trioxide Controls the Fate of the PML-RARα Oncoprotein by Directly Binding PML.
Xiao-Wei Zhang; Xiao-Jing Yan; Zi-Ren Zhou; Fei-Fei Yang; Zi-Yu Wu; Hong-Bin Sun; Wen-Xue Liang; Ai-Xin Song; Lallemand-Breitenbach, Valerie; Jeanne, Marion; Qun-Ye Zhang; Huai-Yu Yang; Qiu-Hua Huang; Guang-Biao Zhou; Jian-Hua Tong; Yan Zhang; Ji-Hui Wu; Hong-Yu Hu; de Thé, Hugues; Sai-Juan Chen; Science, 2010, vol. 328, issue 5975, p 240, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef