Regulation of Cellular Metabolism by Protein Lysine Acetylation.
Shimin Zhao; Wei Xu; Wenqing Jiang; Wei Yu; Yan Lin; Tengfei Zhang; Jun Yao; Li Zhou; Yaxue Zeng; Hong Li; Yixue Li; Jiong Shi; Wenlin An; Hancock, Susan M.; Fuchu He; Lunxiu Qin; Chin, Jason; Pengyuan Yang; Xian Chen; Qunying Lei; Science, 2010, vol. 327, issue 5968, p 1000, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef