Cellular Basis of Itch Sensation.
Yan-Gang Sun; Zhong-Qiu Zhao; Xiu-Li Meng; Jun Yin; Xian-Yu Liu; Zhou-Feng Chen; Science, 2009, vol. 325, issue 5947, p 1531, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef