Glioma-Derived Mutations in IDH1 Dominantly Inhibit IDH1 Catalytic Activity and Induce HIF-1α.
Shimin Zhao; Yan Lin; Wei Xu; Wenqing Jiang; Zhengyu Zha; Pu Wang; Wei Yu; Zhiqiang Li; Lingling Gong; Yingjie Peng; Jianping Ding; Qunying Lei; Kun-Liang Guan; Yue Xiong; Science, 2009, vol. 324, issue 5924, p 261, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef