Association between Body-Mass Index and Risk of Death in More Than 1 Million Asians.
Zheng, Wei; McLerran, Dale F.; Rolland, Betsy; Zhang, Xianglan; Inoue, Manami; Matsuo, Keitaro; He, Jiang; Gupta, Prakash Chandra; Ramadas, Kunnambath; Tsugane, Shoichiro; Irie, Fujiko; Tamakoshi, Akiko; Gao, Yu-Tang; Wang, Renwei; Shu, Xiao-Ou; Tsuji, Ichiro; Kuriyama, Shinichi; Tanaka, Hideo; Satoh, Hiroshi; Chen, Chien-Jen; New England Journal of Medicine, 2011, vol. 364, issue 8, p 719, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef