Fever with Thrombocytopenia Associated with a Novel Bunyavirus in China.
Xue-Jie Yu; Mi-Fang Liang; Shou-Yin Zhang; Yan Liu; Jian-Dong Li; Yu-Lan Sun; Lihong Zhang; Quan-Fu Zhang; Popov, Vsevolod L.; Chuan Li; Jing Qu; Qun Li; Yan-Ping Zhang; Rong Hai; Wei Wu; Qin Wang; Fa-Xian Zhan; Xian-Jun Wang; Biao Kan; Shi-Wen Wang; New England Journal of Medicine, 2011, vol. 364, issue 16, p 1523, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef