Prevalence of Diabetes among Men and Women in China.
Wenying Yang; Juming Lu; Jianping Weng; Weiping Jia; Linong Ji; Jianzhong Xiao; Zhongyan Shan; Jie Liu; Haoming Tian; Qiuhe Ji; Dalong Zhu; Jiapu Ge; Lixiang Lin; Li Chen; Xiaohui Guo; Zhigang Zhao; Qiang Li; Zhiguang Zhou; Guangliang Shan; Jiang He; New England Journal of Medicine, 2010, vol. 362, issue 12, p 1090, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef