Clinical Features of the Initial Cases of 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Virus Infection in China.
Cao, Bin; Li, Xing-Wang; Mao, Yu; Wang, Jian; Lu, Hong-Zhou; Chen, Yu-Sheng; Liang, Zong-An; Liang, Lirong; Zhang, Su-Juan Zhang Bin; Gu, Li; Lu, Lian-He; Wang, Da-Yan; Wang, Chen; New England Journal of Medicine, 2009, vol. 361, issue 26, p 2507, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef