A Novel Influenza A (H1N1) Vaccine in Various Age Groups.
Zhu, Feng-Cai; Wang, Hua; Fang, Han-Hua; Yang, Jian Guo; Lin, Xiao Jun; Liang, Xiao-Feng; Zhang, Xue-Feng; Pan, Hong-Xing; Meng, Fan-Yue; Hu, Yue Mei; Liu, Wen-Dong; Li, Chang-Gui; Li, Wei; Zhang, Xiang; Hu, Jin Mei; Peng, Wei Bing; Yang, Bao Ping; Xi, Pei; Wang, Hua-Qing; Zheng, Jing-Shan; New England Journal of Medicine, 2009, vol. 361, issue 25, p 2414, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef