Effect of Iodine Intake on Thyroid Diseases in China.
Teng, Weiping; Shan, Zhongyan; Teng, Xiaochun; Guan, Haixia; Li, Yushu; Teng, Di; Jin, Ying; Yu, Xiaohui; Fan, Chenling; Chong, Wei; Yang, Fan; Dai, Hong; Yu, Yang; Li, Jia; Chen, Yanyan; Zhao, Dong; Shi, Xiaoguang; Hu, Fengnan; Mao, Jinyuan; Gu, Xiaolan; New England Journal of Medicine, 2006, vol. 354, issue 26, p 2783, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef