Central role of E3 ubiquitin ligase MG53 in insulin resistance and metabolic disorders.
Song, Ruisheng; Peng, Wei; Zhang, Yan; Lv, Fengxiang; Wu, Hong-Kun; Guo, Jiaojiao; Cao, Yongxing; Pi, Yanbin; Zhang, Xin; Jin, Li; Zhang, Mao; Jiang, Peng; Liu, Fenghua; Meng, Shaoshuai; Zhang, Xiuqin; Jiang, Ping; Cao, Chun-Mei; Xiao, Rui-Ping; Nature, 2013, vol. 494, issue 7437, p 375, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef