A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes.
Qin, Junjie; Li, Yingrui; Cai, Zhiming; Li, Shenghui; Zhu, Jianfeng; Zhang, Fan; Liang, Suisha; Zhang, Wenwei; Guan, Yuanlin; Shen, Dongqian; Peng, Yangqing; Zhang, Dongya; Jie, Zhuye; Wu, Wenxian; Qin, Youwen; Xue, Wenbin; Li, Junhua; Han, Lingchuan; Lu, Donghui; Wu, Peixian; Nature, 2012, vol. 490, issue 7418, p 55, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef