Bmi1 regulates mitochondrial function and the DNA damage response pathway.
Liu, Jie; Cao, Liu; Chen, Jichun; Song, Shiwei; Lee, In Hye; Quijano, Celia; Liu, Hongjun; Keyvanfar, Keyvan; Chen, Haoqian; Cao, Long-Yue; Ahn, Bong-Hyun; Kumar, Neil G.; Rovira, Ilsa I.; Xu, Xiao-Ling; van Lohuizen, Maarten; Motoyama, Noboru; Deng, Chu-Xia; Finkel, Toren; Nature, 2009, vol. 459, issue 7245, p 387, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef